matematykaszkolna.pl
Wielomian W: rysunek Zadanie nr 23 Wielomian W(x)=x3−(k+m)x2−(k−m)x+3 jest podzielny przez dwumiany x−1 i x−3 a) oblicz k i m oraz wyznacz wielomian W b) dla jakich x spełniona jest nierównośc W(x)≤0 c)* suma wszystkich współczynników wielomianu Pn jest równa
 1 1 1 1 
lim n→ (1+

+

+

+......+

)
 2 4 8 2n 
a suma współczynników przy nieparzystych potęgach zmiennej równa jest sumie współczynników przy jej parzystych potęgach Wyznacz resztę R powstałą z dzielenia wielomianu Pn przez dwumian x2−1 a) W(1)=13−(k+m)*1−(k−m)*1+3=0 1−k−m−k+m+3=0 −2k+4=0 −2k=−4 k=2 W(3)= 33−(2+m)*9−(2−m)*3+3=0 27−18−9m−6+3m+3=0 −6m=−6 m=1 Dla k=2 i m=1 wielomian W(x)jest postaci W(x)=x3−3x2−x+3 b) W(x)≤0 x3−3x2−x+3≤0 x2(x−3)−1(x−3)≤0 (x2−1)(x−3)≤0 (x−1)(x+1)(x−3)≤0 dla x∊(−,−1)U(1,3) c) tutaj już tak łatwo nie będzie Granica w sumie prosta jest
 1 1 1 
bo lim (1+

+

+....

=2
 2 4 2n 
n→ Więc tak Oznacze sobie P(x)=an*xn+an−1*xn−1+an−2*xn−2+.........+a1*x+a0 I Pn(x)= W(x)*(x2−1)+R(x) R(x) może być wielomianem stopnia pierwszego lub zerowego P(1)=an+an−1+an−2+.....a1+a0=2
3 lis 14:37
. : Wskazowka. Jeżeli W(x) ma być podzielne przez (x−1) oraz (x−3) to możemy zapisac: W(x) = (x−1)(x−3)*Q(x) Gdzie Q(x) jest stopnia pierwszego. Patrząc na wyraz wolny w W(x) wnioskuję y, że Q(x) = ax+1 gdzie a to współczynnik przy najwyższej potędze w W(x) Czyli Q(x) = x+1 Wymnazamyi mamy co potrzeba.
3 lis 14:44
W: Dobrze . A podpunkt c) mógłbys wytłumaczyć? dzięki
3 lis 15:10
ABC: x2−1=(x−1)(x+1) więc gdy znajdziesz reszty z dzielenia przez (x−1) i (x+1) to układem równań obliczysz ale te reszty to przecież W(1) i W(−1) a to z kolei ma związek ze współczynnikami już sam wiesz jaki PS. czy ty chcesz podyplomówkę 3 semestralną robić i zostać nauczycielem matematyki ?emotka
3 lis 15:50
W: Dzięki emotka Nie . Powód jest bardziej prozaiczny ale nie tutaj
3 lis 15:53
WW: Może chce zostać korepetytorem ( uczył Marcin.....
3 lis 18:50
W: WW . Pozdrawiam emotka Patrz co napisałem wyżej
3 lis 19:53