matematykaszkolna.pl
granica 1:
 1 1 1 
z tw. o 3 ciągach wyznacz granicę:

+

+...+

 1 2 n 
2 lis 17:21
1: Czy tutaj będzie +?
2 lis 17:24
jc: To ciąg nieograniczony, zatem nie ma granicy. 1+1/2 + 1/3 + ... + 1/n ≥ n/n = n
2 lis 19:11