matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Prawdopodobnie: Dwuwymiarowa zmienna losowa x y ma rozkład jednostajny na trójkącie o wierzchołkach w punktach (0,1),(0,2) oraz (−1,1), oblicz prawdopodobieństwo, czy ktoś potrafi rozwiązać takie. zadanie?
2 lis 01:07
W: Prawdopodobnie nikt .
2 lis 01:10
. : Trudno rozwiązać zadanie w którym nie wiemy jakie prawdopodobieństwo należy policzyć. W tego typu zadaniach tak naprawdę musimy dojds do tego jaka cześć naszego trójkąta zajmuje 'zdarzenie sprzyjajace'
2 lis 02:13