matematykaszkolna.pl
Wielomiany Bartosik: W(x)= 2x3 +3x2−9x−10 jaka będzie odwrotność sumy kwadratów? Ktoś wytłumaczy jak to się robi?
1 lis 18:20
ABC: odwrotność sumy kwadratów czego?
1 lis 18:21
Adamm: pierwiastków pewnie
1 lis 18:24
ABC: zakładając że chodzi ci o pierwiastki tego wielomianu , użyj tożsamości: x12+x22+x32=(x1+x2+x3)2 −2(x1x2+x2x3+x3x1) i wzorów Viete'a dla wielomianu 3 stopnia
1 lis 18:27
g: Na początek zauważ że −1 jest pierwiastkiem.
1 lis 19:04
W: Chyba najlepiej wzory Viete'a dla wielomianu stopnia trzeciego (tutaj albo sobie je wyprowadzisz albo je znasz ) Natomiast jeśli nie znasz to 2x3+3x2−9x−10=0 W(1)= 1+3−9−10≠0 W(−1)= −2+3+9−10 =0 stad x1=−1 (2x3+3x2−9x−10)/(x+1)= 2x2+x−10 2x2+x−10=0 Δ=1+80=81
 −1−9 5 
x1=

=−

 4 2 
 −1+9 
x2=

=2
 4 
Masz pierwiastki tego rownania
 5 
x1=−1 ,x2 = −

x3=2
 2 
 −5 25 1 1 45 
Suma kwadratów to (−1)2+(

)2+(2)2= 1+4+

= 5+6

=11

=

 2 4 4 4 4 
 1 
odwrotnośc sumy kwadratów to

= ..........(tyle policzysz? Naprawdę spróbuj z e
 45/4 
wzorami Viete'a
1 lis 19:07
wredulus_pospolitus: @W ... nie zajmuj się cudzymi zadaniami −−− spójrz co robisz w swoim.
1 lis 19:07
W: Dobrze . Posłucham Cię
1 lis 19:17