matematykaszkolna.pl
Oblicz współrzędne wierzchołków równoległoboku SCH: Punkty A (−3, − 1) i B (0, 1) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD, a punkt S (−1, 3) jest punktem przecięcia jego przekątnych. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D.
1 lis 14:04
W: Może najpierw takie pytanie do Ciebie Co wiesz o przekątnych w równoległoboku ?
1 lis 14:07