matematykaszkolna.pl
macierze asia: Zadanie 5. Wskaż (jedyne) macierze B ∈ M(3, 3) takie, że dla dowolnej macierzy A ∈ M(3, 3) a) BA = 4A, b) BA = 4B, c) BA jest równa miacierzy powstałej poprzez zamianę 1. i 3. wiersza macierzy A, d) wszystkie wiersze macierzy BA są takie same jak 1. wiersz macierzy A czy moze ktos pokazac jak to zrobic
30 paź 22:43