matematykaszkolna.pl
Trójmian kwadratowy W: Dany jest wielomian W(x)=x2−mx+m2−2m+1 A) Dla jakich wartości parametru m wielomian ten ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste których suma jest o jeden większa od ich iloczynu ? B) Niech m będzie ta wartością parametru dla której spełniony jest warunek opisany w punkcie A) Narysuj wykres funkcji g(x)=[W(x)] dla x∊[−2,2] wiedząc że symbol [a] oznacza największą liczbe całkowita nie większą od a A) Δ>0 warunek istnienia pierwiastkow m2−4(m2−2m+1)>0 m2−4m2+8m−4>0 −3m2+8m−4>0 3m2−8m+4<0 Δ=64−48=16
 8−4 4 2 
m1=

=

=

 6 6 3 
 8+4 
m2=

=2
 6 
 2 
m∊(

,2)
 3 
(x1+x2)+1= x1*x2 m+1=m2−2m+1 −m2+3m=0 m2−3m=0 m(m−3)=0 m=0 lub m=3 Zaden sie nie mieści w przedziale W odpowiedzi jest m=1 A do B) jak sie zabrać? Podpowiedz jest taka
 1 
W(x)∊<−

,6> dla x∊[−2,2] −policzyli wartosci na krańcach
 4 
Nastepnie rozpatrz 8 przypadków .
30 paź 18:23
Aruseq: (x1+x2)+1= x1*x2 To równanie się nie zgadza − skoro suma jest większa o 1 od iloczynu, to iloczyn trzeba powiększyć o 1, aby dostać równość, czyli: x1+x2= x1*x2+1
30 paź 18:31
W: No tak czyli bedzie m=m2−2m+2 m2−3m+2=0 Δ=1 m1=1 m2= 2 m2 odpada
30 paź 18:52
W: Zastanawiam sie teraz nad B) Bo tak . dla m=1 wielomian W(x)= x2−x wiec W(−2)=6 W(2)= 2 a pisza W(x)∊[−U{4}[4},6]
30 paź 19:01
W: Poprawiam W(x)∊[−1/4, 6]
30 paź 19:02
W: Zapomniałem policzyc też wartosc funkcji w wierzcholku
 1 
xw=

 2 
 1 
yw=−

 4 
Mam juz ten przedział W(x)∊[−1/4,6]
31 paź 00:08