matematykaszkolna.pl
Macierze asia: Zadanie 5. Wskaż (jedyne) macierze B ∈ M(3, 3) takie, że dla dowolnej macierzy A ∈ M(3, 3) a) BA = 4A, b) BA = 4B, c) BA jest równa miacierzy powstałej poprzez zamianę 1. i 3. wiersza macierzy A, d) wszystkie wiersze macierzy BA są takie same jak 1. wiersz macierzy A Czy ktoś mógłby rozjaśnić ten zapis m(3,3) bo wydaje mi się zento zad jest proste ale trochę nie rozumiem zapisu
30 paź 17:19
ABC: zapewne macierz kwadratowa wymiaru 3x3
30 paź 17:27
asia: A mógłby ktoś pokazać jakiś jeden przykład żeby zrozumieć?
30 paź 17:40
ABC: no na przykład w punkcie a) skoro dla dowolnej macierzy A ta równość ma zajść , to weź macierz A odwracalną i pomnóż obie strony prawostronnie przez A−1
30 paź 18:45
asia: Odwracalna w sensie? Mógłby ktoś to pokazac
30 paź 18:57
Adamm: odwracalna czyli istnieje do niej macierz odwrotna to znaczy, A jest odwracalna jeśli istnieje macierz, oznaczana A−1, taka że AA−1 = A−1A = I, gdzie I to macierz jednostkowa
30 paź 19:07
Adamm: Inaczej mówiąc, jeśli potraktujemy A jako odwzorowanie liniowe, to jest ono odwracalne (jako funkcja)
30 paź 19:07
asia: A mógłby ktls pokazac to a)
30 paź 19:31
asia: bo nie wiem jak to zrobic
30 paź 21:01
ABC: te zadania są za trudne dla ciebie, zacznij od najprostszych własności macierzy
30 paź 21:02
asia: podstawowe wlasnosci znam ale to musze zrobic na jutro
30 paź 21:09