matematykaszkolna.pl
granica q: lim n −> an an = (sin n/2) *( sin n/4 )*...sin n/2n
30 paź 14:32
Adamm: an ≤ nn/2n(n+1)/2 → 0
30 paź 14:46
q: rozumiem że szacujemy np z tw o 3 ciągach?
30 paź 14:54
q: i stąd argument kolejnych sinusów dąży do 0 a sin0 = 0
30 paź 14:54