matematykaszkolna.pl
Rownania kwadratowe W: rysunek Dane jest równanie (k−2)x2−(k+1)x−k=0 o niewiadomej x A) wyznacz zbiór wartości parametru k dla których równanie to ma tylko ujemne rozwiązania B) Wyznacz zbiór wartości parametru k dla których równanie to ma rózwiązania x1 i x2 spełniające warunek |x1|+|x2|≤1 A) dla k=2 równanie jest równaniem liniowym postaci −3x−2=0 k≠2 Δ≥0 warunek istnienia pierwiastków (−k−1)2−4*(k−2)*(−k)≥0 k2+2k+1+4k2−8k≥0 5k2−6k+1≥0 Δ=16
 1 1 
k1=

k2= 1 k∊(−,

]U[1,)
 5 5 
x1+x2<0
k+1 

<0 i k≠2
k−2 
(k+1)(k−2)<0 k∊(−1,2) x1*x2>0
−k 

>0 i k≠2
k−2 
(−k)(k−2)>0 k∊(0,2) Suma rozwiązan to
 1 
k∊(0,

]U[1,2] bo jest k=2 dla liniowej więc bedzie przedział domknięty
 5 
B) |x1|+|x2|≤1 (|x1|+|x2|)2=|x1|2+2|x1*x2|+|x2|2= x12+x22+2|x1*x2| x12+x22= (x1+x2)2−2x1*x2 |x1|+|x2|=(x1+x2)2−2x1*x2+2|x1*x2| Dla x1*x2 ≥0 |x1*x2|= x1*x2 |x1|+x2|≤1 (x1+x2)2−2x1x−2+2x1x2≤1 (x1+x−2)2≤1
 k+1 
(

)2≤1
 k−2 
(k+1)2 

≤1
(k−2)2 
(k+1)2≤(k−2)2 k2+2k+1≤k2−4k+4
 1 1 
6k≤3 k≤

k∊(−,

]
 2 2 
Dla x1x2<0 |x1*x−2|=−(x1*x−2 ) |x1|+|x2|= (x1+x2)2−2x1x2−2xx2≤1 (x1+x2)2−4x1*x2≤1
 k+1)2 4k 
(

+

≤1
 (k−2)2 k−2 
(k+1)2+4k(k−2) 

≤1/*(k−2)2
(k−2)2 
k2+2k+1+4k2−8k≤k2−4k+4 4k2−2k−3≤0 Δ=4+48=52=4*13 52=213
 2−213 2(1−13 1−13 
k1=

=

=

≈−0,65
 8 8 4 
 1+13 
k2=

≈3,85
 4 
 1−13 1+13 
k∊[

,

 4 4 
 1 1+13 
Rozwiązanie tej nierownosci jest spełnione dla k∊[

,

]
 2 4 
30 paź 12:46
W: Do A) W zbiorze rozwiązanie jest natomiast takie
 1 
k∊(0,

]U(1,2]
 5 
czemu dali otwarty przy skoro jest ≥0?
30 paź 15:20