matematykaszkolna.pl
Kwadratowa i ...... W: Zadanie nr 9 na razie pominę Zadanie nr 10 1) Dla jakiej wartosci parametru (m) iloczyn dwóch różnych pierwiastków równania x2−(m−4)x+m2−7m+12=0 jest równy połowie sumy tych pierwiastków .Wyznacz te pierwiastki 2) Dla jakiej wartości parametru m równanie |x2−6x+8|+|x2−6x+5|=m ma więcej niż 3 rozwiązania 1)
 b 
x1+x2= −

 a 
 c 
x1*x2=

 a 
Δ=(4−m)2−4*(m2−7m+12) Δ=m2−8m+16−4m2+28m−48 Δ=−3m2+20m−32>0 3m2−20m+32<0 Δ1= 400−384=16
 20−4 16 8 2 
m1=

=

=

= 2

 6 6 3 3 
 20+4 
m2=

=4
 6 
 8 
m∊(

,4)
 3 
m−4 

=m2−7m+12
2 
m−4= 2m2−14m+24 −2m2+15m−28=0 2m2−15m+28=0 Δ=225− 224=1
 15−1 14 7 
m3=

=

=

 4 4 2 
 15+1 
m4=

=4 ale odpada bo nie należy do przedziału
 4 
 7 
Dla m=

równanie ma postac
 2 
 7 7 7 
x2−(

−4)x+(

)2−7*

+12=0
 2 2 2 
 1 49 49 
x2+

x+


+12=0
 2 4 2 
 1 1 
x2+

x−

=0
 2 4 
4x2+2x−4=0 Δx= 4+64=68 68=217
 2(−1−17 −1−17 
x1= U{−2−217}8}=

=

 8 4 
x2= U{−1+p[17}}{4} częśc nr 2 zadania zrobię juz jutro
29 paź 23:27
. : Taka Wskazowka do tego co rozwiązałeś: Mogłeś zauważyć że m2 − 7m + 12 = (m−3)(m−4) co ułatwia dalsze obliczenia, poniewaz 1. Δ = (m−4)2 − 4(m−3)(m−4) = (m−4)[ − 3m + 8] Stad od razu masz przedział kiecy Δ > 0 2. (m−4)/2 = (m−3)(m−4) − − > (m−4)(m−3 − 0.5) = 0
30 paź 06:57
. : I masz błąd po podstawieniu m=3.5 W momencie przekazania przez 4. Winno być 4x2 + 2x − 1 = 0
30 paź 07:03
W: Dzięki za poprawienie .
30 paź 10:41