matematykaszkolna.pl
Nierówność i parametr W: x2−3x+2<0 Δ=9−8=1
 3−1 
x1=

=1
 2 
 3+1 
x2=

=2
 2 
x∊(1,2) Pytanie: Dla jakiej wartości parametru a zbiór rozwiązan tej nierówności jest zawarty w zbiorze rozwiązań nierówności ax2−(3a+1)x+3>0 We wskazówce do zadania jest napisane aby rozpatrzyc 5 przypadków w zależności od kształtu i polożenia drugiej nierówności
 1 1 1 
1)a=0 ,2)a=

3) a∊(0,

) 4) a∊(

,) 5) a<0
 3 3 3 
Wytłumaczy ktoś dlaczego tak?
29 paź 21:39
Maciess: Zacznij od narysowania tej sytuacji emotka
29 paź 22:04
wredulus_pospolitus: 1. aby to miało ręce i nogi ... to a<0 (bo tylko wtedy będziemy mieli przedział ograniczony z góry i z dołu) 2. wtedy jeszcze musi być prawdą: f(x) = ax2 − (3a+1)x + 3 , f(1) < 0 ∧ f(2) < 0 , xwierzchołka ∊ (1;2)
29 paź 22:07
W: rysunek Policzyłem deltę z równania drugiego Δ=[−(3a+1)]2−12a Δ=9a2+6a+1−12a= 9a2−6a+1= (3a−1)2 Δ=|3a−1|
 1 
dla a<

|3a−1|=1−3a
 3 
 1 
dla a≥

|3a−1|=3a−1
 3 
Nie wiem czy ide w dobrym kierunku w ogóle
29 paź 22:18
Jolanta: w dobrym Nierównosc spełniona jest dla x∊ (1.2) 1. Dla a=0 nirównośc ma postac −x+3>0 zbior rozwiązan zawiera przedział(1,2) 2.a≠0 i to co robisz
29 paź 22:30
29 paź 22:33
W: Dziękuje . D;la a=0 bedziemy mieli nierownośc liniową Potem zrobię też to co zaproponował wreduluspospolitus
29 paź 22:34
W: Podziękowania równiez dla www za poświęcony czas .
29 paź 22:39