matematykaszkolna.pl
Krawędź czworościanu foremnego ma długość a. Punkt A należy do czworościanu i ni Bartosik: Krawędź czworościanu foremnego ma długość a. Punkt A należy do czworościanu i nie należy do żadnej z jego ścian. Oblicz sumę odległości punktu A od wszystkich ścian tego czworościanu.
29 paź 20:02
Iryt: rysunek PΔABC=P Z punktu P prowadzimy odcinki prostopadłe do każdej ze ścian czworościanu (h1,h2,h3,h4) i łączymy P odpowiednio z wierzchołkami trójkąta jak na rysunku. Otrzymamy 4 ostrosłupy.
 1 
VABCS=

P*H
 3 
1 1 

P*H=

*(P*h1+P*h2+P*h3+P*h4)
3 3 
stąd: H=h1+h2+h3+h4
29 paź 20:30
Bartosik: A gdzie h2,h3,h4?
29 paź 20:46
Iryt: To będą odcinki prostopadłe z punktu P do ścian: BCS, i do pozostałych ścian bocznych , to trudno narysować. Użyj wyobraźni, najlepiej to widać na szkieletowym modelu czworościanu.
29 paź 21:01