matematykaszkolna.pl
Zdania logiczne br1000: Gdyby Tomek był żołnierzem, to byłby odważny. Lecz Tomek nie jest żołnierzem. Zatem Tomek jest tchórzem. Niech x będzie liczbą rzeczywistą taką, że jeśli x ⩽ 1, to x > 0. Zatem x jest liczbą dodatnią. Czy dobrze zapisałem zdania przy użyciu rachunku zdań? p − Tomek jest żołnierzem. q − Tomek jest odważny. ((p => q) V −p ) = > −q. p − x jest liczbą x <= 1. q − x jest liczbą x >0. (p => q) => q.
29 paź 18:20
ite: W pierwszym zadaniu obie przesłanki (Gdyby Tomek był żołnierzem, to byłby odważny. Lecz Tomek nie jest żołnierzem.) zachodzą jednocześnie, a więc nie jest to alternatywa. Jeśli bycie tchórzem jest zaprzeczeniem bycia odważnym, to następnik implikacji jest OK.
29 paź 19:16
ite: Niech x będzie liczbą rzeczywistą taką, że jeśli x ⩽ 1, to x > 0. Zatem x jest liczbą dodatnią. Tutaj z punktu widzenia klasycznego rachunku zdań są aż cztery zdania.
29 paź 19:21
ite: a sumie to formy zdaniowe emotka
29 paź 19:27
br1000: Cztery zdania? Czyli jeszcze że x jest liczbą rzeczywistą i x jest liczbą dodatnią? Ale x> 0 i x jest liczbą dodatnią to chyba to samo.
29 paź 19:52
ite: oczywiście to samo, moje niedopatrzenie!
29 paź 19:55
br1000: Więc z trzecim zdaniem r − x jest liczbą rzeczywistą to może wyglądać tak: (r ∧ (p ⇒ q)) ⇒ q.
29 paź 20:06
ite: Zapis się zgadza. Ale ponieważ zdanie logiczne to wypowiedź, której można przypisać wartość logiczną (prawda lub fałsz), to wypowiedź "x jest liczbą rzeczywistą" nie jest zdaniem, jest formą zdaniową. A to dlatego, że dopóki nie wiemy, czym jest x, nie możemy określić, czy taka wypowiedź jest prawdziwa.
29 paź 20:27