matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: na ile sposobów można ze zbioru {1 2 3 4 5 6 7 8 9}wybrać jednocześnie trzy różne liczby tak aby a) suma tych liczb była parzysta b) iloczyn tych liczb był parzysty {2 4 6 8} liczby parzyste { 1 3 5 7 9 } liczby nieparzyste
29 paź 18:17
ite: a) suma trzech liczb będzie parzysta, jeśli I. wszystkie są parzyste → sprawdzamy na ile sposobów możemy wybrać trzy różne z tych parzystych II. jedna jest parzysta i dwie są nieparzyste → sprawdzamy na ile sposobów możemy wybrać dwie różne z nieparzystych i jedną z parzystych
29 paź 19:32
a: a) {(ppp),(pnn)}
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
+
*
=
   
b) ({(ppp),(ppn),(pnn)} sama ...........
29 paź 19:35
wredulus_pospolitus:
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
(b) −−−> wszystkie − (a) =
− (a) emotka
  
29 paź 19:38
a: tyż tak można
29 paź 19:40
anna: dziękuję
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
b)
+
*
+
*
= 74
      
29 paź 21:30