matematykaszkolna.pl
Nierówność kwadratowa W: Jest nierówność kwadratowa postaci ax2+bx+c>0 Nierówność ta ma być spełniona dla każdego x Tutaj muszę dać warunek a≠0 i Δ<0?
29 paź 15:30
ABC: dla a<0 taka nierówność nie ma szans być spełniona dla każdego x z uwagi na granice tej funkcji w plus minus nieskończoności
29 paź 15:40
W: rysunek A)Dla jakich wartości parametru a nierówność jest spełniona dla każdego x (a2−1)x2+2(a−1)x+2>0 Zakładamy; 1) a2−1>0 a∊(−,−1)U(1,) 2) Δ<0 (2a−2)2−4(2a2−2)<0 4a2−8a+4−8a2+8<0 −4a2−8a+12<0 4a2+8a−12>0 a2+2a−3>0 Δ=16
 −2−4 −2+4 
a1=

=−3 a2=

=1 a∊(−,−3)U(1,) i to będzie także rozwiązanie dla
 2 2 
tych dwóch warunków B)Czy istnieje takie x aby dla każdego a∊R powyższa nierówność była prawdziwa ? a2x2−x2+2ax−2x+2>0 i potraktuje a jako zmnienną x2a2+2xa−(x2+2x−2)>0 Δ=(2x)2−4x2[−( x2+2x−2)] Δ= 4x2+4x4−8x3+8x2 Δ=4x4−8x3+12x2 /:4 Δ=x4−2x3+3x2=x2(x2−2x+3) Gdyby było (x2−2x+1) to z Δ=|x|*|x−1| ale tak niestety nie ma
29 paź 20:56