matematykaszkolna.pl
Układ W: Wyznacz wszystkie pary liczb całkowitych spełniających układ nierówności {y−|x2−2x|≥0 {y+|x−1|≤2 Zadanie rozwiąż dwoma sposobami Jak to rozwiązac algebraicznie ?
28 paź 19:34
wredulus_pospolitus: zauważ, że |x2−2x| = |x(x−2)| rozwiązujesz ten układ nierówności dzieląc na przypadki: 1. x ≤ 0 2. x ∊ (0;1] 3. x ∊ (1, 2] 4. x > 2 i rozwiązujesz dla każdego przypadku z osobna opuszczając moduł (pamiętając o ewentualnej zmianie znaku).
28 paź 19:41
k: Skoro y ≥ |x2 − 2x| to y jest liczbą nieujemną co więcej y + |x−1| ≤ 2 ⇒ y ≤ 2 ⇒ y ∊ {0,1,2} Wystarczy sprawdzić te 3 przypadki.
28 paź 21:03
W: Dla x∊(−,0] |x2−2x|= x2−2x |x−1|=−(x−1)= −x+1=1+x {y−(x2−2x)≥0 {y+1−x)≤2 (y−x2+2x≥0 {y−x+1≤2 {y≥x2+2x {y≤x−1 jak dalej algebraicznie rozwiążac?
28 paź 22:16
W: Rozpisze ktoś żebym mógł jutro to skończyć? Dzięki bardzo
29 paź 00:15
ite: Polecam sposób podany przez k. Analizujemy y ∊ {0,1,2}.
y−|x2−2x|≥0  
y+|x−1|≤2 oraz x,y∊ℤ
Dla y=0 mamy
0−|x2−2x|≥0  
0+|x−1|≤2
|x2−2x|≤0  
|x−1|≤2
x=0 ∨ x=2  
−2≤x−1≤2
x=0 ∨ x=2  
−1≤x≤3
a więc (x=0 ∨ x=2) ∧ y=0 , co daje pary liczb całkowitych (0,0), (2,0)
29 paź 01:03
W: Dziękuje A można tym sposobem co pisał wredulus
29 paź 01:11
ite: Milu y≤−|x−1|+2 narysowane nie tak jak trzeba
29 paź 01:20
Mila: rysunek Przepraszam błędny rysunek wkleiłam. 01: 10 Poprawiamemotka
29 paź 01:24
ite: Pora na odpoczynek : )
29 paź 01:29
W: Graficznie mam to rozwiązane .
29 paź 02:51
ite: 28 paź 22:16 można dokończyć tak 1/ x∊(−,0]
y≥x2−2x  
y≤x+1
zapisujemy to jako nierówność podwójną x2−2x ≤ y ≤ x+1 z tego wynika x2−2x ≤ x+1 x2−2x−x−1≤0 x2−3x−1≤0 i to rozwiązujesz
29 paź 08:14
W: O to właśnie chodziło . Jeszcze raz dziękuje i miłego dnia
29 paź 12:33