matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wszystkich krawędziach równej długości jest równe 23 + 12 wynika stąd że jedna ściana boczna graniastosłupa ma pole równe a) 5 − 3 b) 23 +123 c) 8 + 163 d) 4
18 wrz 19:12
k: d)
18 wrz 19:15
wredulus_pospolitus:
 a23 1 a2 
Pc = 2*PΔ + 3P = 2

+ 3a2 =

a2(23 + 12) −−−>

= 1 −−−>
 4 4 4 
−−−> a2 = 4 = P
18 wrz 19:17
k:
 2a23 
Pc=3a2+

= 12+23
 4 
 12+23 
a2(

)=12+23
 4 
a2=4 Pściany=a2
18 wrz 19:19
anna: dziękuję bardzo
18 wrz 19:36