matematykaszkolna.pl
Przyrządy optyczne Blond Oliwka: Skonstruuj taki wihajster(przyrząd optyczny składający się z dwu soczewek zbierających znajdujących się w stałej odległości d),aby" łapiąc "przedmioty z odległości a> 2fob
 3 
dawał ostatecznie zawsze obraz pozorny o wysokości

przedmiotu.Czy to jest możliwe?
 2 
Czy to takie perpetuum mobile?
18 wrz 10:15
o rany julek: Nie perpetuum mobile to nie to.Ale to jest możliwe: d=32f+f,fob=f,f2=32fBędzie wtedy:
 y f 
(a−f)(y−f)=f2,

=

 a a−f 
 3 3 af 3 9 
[

f−(

f+f−

)](|y1|+

)=

f2
 2 2 a−f 2 4 
 3 3 3f 
⇔(

f−x)(|y1|+

f=(

)2
 2 2 2 
_____________________________________________________
|y1| 3(a−f) y f 

=

,

=

x 2f a a−f 
 3 
p=

 2 
18 wrz 10:45