matematykaszkolna.pl
Zbiory KlasaV-VIII: rysunek Dla jakich zbiorów A ,B prawdziwe jest (A\B)U(A∩B)=B ? Więc żeby ten warunek zachodził musi być A=B
17 wrz 21:35
KlasaV-VIII: rysunek b) (AUB)\ (A\B)=B ? Tutaj wychodzi że dla dowolnych A i B
17 wrz 21:41
wredulus_pospolitus: (a) dokładnie (b) dokładnie
17 wrz 22:11
KlasaV-VIII: dziękuje
17 wrz 22:12