matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka olala: Ile jest wszystkich dziesięciocyfrowych liczb naturalnych w których zapisie dziesiętnym suma cyfr jest równa 5?
16 wrz 13:36
. : Suma cyfr = 5 więc mamy takie mozliwosci: 1x piątka + 9x zera = 1 możliwość 1x czwórka + 1x jedynka + 8x zera = 9*2 mozliwosci 1x trójka + 1x dwójka + 8x zera = 9*2 mozliwosci
 
nawias
9
nawias
nawias
2
nawias
 
1x trójka + 2x jedynka + 7x zera =
+ 9*8 mozliwosci
  
 
nawias
9
nawias
nawias
2
nawias
 
2x dwójka + 1x jedynka + 7x zera =
+ 9*8 możliwości
  
 
nawias
9
nawias
nawias
4
nawias
 
5x jedynka + 5x zera =
możliwości
  
Sumujesz i gotowe
16 wrz 13:49
. : Jeszcze powinno byc:
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
2
nawias
 
1x dwójka + 3x jedynka + 6x zera =
+ 9*
możliwości
   
16 wrz 13:50
circle: II sposób− zastosowanie kombinacji z powtórzeniami x1+x2+...x10=5, x1≥1, pozostałe xi nieujemne x1+x2+...x10=4
nawias
4+10−1
nawias
nawias
10−1
nawias
 
nawias
13
nawias
nawias
3
nawias
 1 
=
=

*13*12*11=13*22=286
  6 
16 wrz 14:48
olala: Dzięki emotka
16 wrz 14:58