matematykaszkolna.pl
dowód równania adriana: jak z lewej strony dojść do prawej w poniższym równaniu? 1n(n+2)=12(1n1n+2)
15 wrz 22:12
wredulus_pospolitus: trudno nazwa dowodem po prostu przekształć
 1 2 2 + n − n n+2 n 
L =

=

=

=


=
 n(n+2) 2n(n+2) 2n(n+2) 2n(n+2) 2n(n+2) 
 1 1 
=


= P
 2n 2(n+2) 
A jeszcze prościej by było jakbyś 'na brudno' przeszła z prawej do lewej i po prostu zapisała 'odwrotnie' kolejność którą robiłaś w brudnopisie.
15 wrz 22:30