matematykaszkolna.pl
Zbiór Klasa 6 : Dane są zbiory A={1,2,4,8,16,32} B={4,8,12,16} C={1,5,8,9,13,17} Korzystając z symboli A,B,C,U,∩ uzupelnij prawe strony równości a) {1,2,4,8,12,16,32}= AUB b) {4,8,16}= A∩ B c) {1,2,4,5,8,9,13,16,17,32}= AUC d) {1,4,5,8,9,12,13,16,17}= BUC e) {8}= A∩B∩C
12 wrz 11:20
ite: OK, w ostatnim można też zapisać {8} = A∩B∩C = B∩C
12 wrz 13:16
Klasa 6 : Dziękuje za sprawdzenie
12 wrz 14:22