matematykaszkolna.pl
Zbiory liczb Klasa 6 : W poniżej podanych równościach w miejsce kropek wstaw symbol jednego ze zbioru liczb lub symbol zbioru pustego tak aby otrzymac zdanie prawdziwe a) CUN=........ b) WU......=R c) RnC=....... d) C−W=..... e) W − ,,,,,,,=∅ a) CUN=C b) W U IW=R c) R∩ C= C d) C−W=∅ e) W−W=∅ oraz W−R=∅
12 wrz 11:00
Saizou : Co u Ciebie oznacza C, IW? Norma ISO 31−11:1992 podaje listę symboli i oznaczeń w matematyce.
12 wrz 11:57
Klasa 6 : Saizou .jest to stary zbiór zadań i do takich zapisów jestem przyzwyczajony C−zbiór liczb całkowitych IW− zbior liczb niewymiernych Czy przy tych zapisach jest dobrze ?
12 wrz 12:08