matematykaszkolna.pl
zapis cyfry cyfra: Głupie pytanie ale trochę sie w tym gubie. Jak odczytać taką liczbę: 3628800 − 3 mld 600 tys czy może 36 mln?
7 wrz 15:46
chichi: jak miliard to 1000 milionów
7 wrz 15:50
Gu Yuli: 3 miliony sześćset dwadziescia osiem tysięcy osiemset
7 wrz 15:53
cyfra: 3 mln. wporzo.
7 wrz 15:54