matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Wśród uczniów klas siódmych przeprowadzono ankietę Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej. jakie filmy oglądasz najchętniej Zaznacz tylko jedną odpowiedź podział procentowy Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź filmy przyrodnicze otrzymała o 2 głosy więcej niż odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład wszystkich udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie. 15% − filmy przyrodnicze 10% − żadne z wymienionych 5% − filmy biograficzne 30% − filmy komediowe Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Filmy komediowe wybrało 10 uczniów. P F Liczba uczniów, którzy wybrali filmy fantasy była o 14 większa niż liczba uczniów, którzy wybrali filmy biograficzne. P F
7 wrz 08:02
. : Zabrakło pełnego diagramu. Oraz − czy policzyłaś ile procent głosów jest równoznaczne 2 osobom?
7 wrz 08:11
anna: diagram był kołowy a w nim narysowano 15% − filmy przyrodnicze 10% − żadne z wymienionych 5% − filmy biograficzne 30% − filmy komediowe jest to zadanie 1 z zestawy próbnego info z 29 kwietnia 2023 r dla klas 8
7 wrz 12:01
. : Nadal − zadałem pytanie na które nie odpowiedziałaś.
7 wrz 13:19
. : Przyrodnicze − − 15% Zadne z wymienionych − − 10% Roznica to jest 5% i to się równa 2 osoby. Czyli 10% równe jedy 4 osobom. 100% równe 40 osobom. Wiedzac to, poradzisz sobie z pytaniami?
7 wrz 13:21
anna: dziękuję bardzo nie wiedziałam do czego przyrównać o 2 głosy więcej teraz nie ma problemu
7 wrz 15:15