matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Liczba ścian ostrosłupa prawidłowego jest o 5 mniejsza niż liczba jego krawędzi . Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równe 35 cm2 , a pole podstawy jest równe 11 cm2 . Pole jednej ściany bocznej tego ostrosłupa jest równe A) 3 cm2 B) 8 cm2 C) 6 cm2 D) 4 cm2
6 wrz 19:34
wredulus_pospolitus: Zauważ, że w ostrosłupie liczba ścian = liczbie wierzchołków Natomiast z każdego wierzchołka podstawy wychodzą trzy krawędzie (dwie 'po podstawie' i jedna 'ku górze') Liczba krawędzi podstawy będzie równa liczbie wierzchołków podstawy. Skoro ogólna liczba wierzchołków jest o 5 mniejsza od krawędzi ... to oznacza że dokładnie 6 (5+1) krawędzi biegnie 'ku górze'. 6 krawędzi = 6 ścian bocznych
 24 
35 − 11 = 24 −−−>

= 4 odp (D)
 6 
6 wrz 19:49
anna: dziękuję bardzo
6 wrz 20:30