matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Stasia: Obliczyć odległość między prostymi l1 i l2: l1: (x−1)/2 = (y+1)/1 = (z−2)/3. l2: (x+1)/4 = (y−1)/2 = (z+2)/6. Wyszło mi, że te proste są równoległe. Odpowiedź to: 10.
6 wrz 16:27
Stasia: ?
6 wrz 19:05
Mila:
 x−1 y+1 z−2 
l1

=

=

 2 1 3 
k1=[2,1,3]− wektor kierunkowy prostej l1
 x+1 y−1 z+2 
l2:

=

=

 4 2 6 
k2=[4,2,6] −wektor kierunkowy prostej l2
4 2 6 

=

=

⇔k1||k2
2 1 3 
proste są równoległe 2) odległość prostych, np. tak: P=(1,−1,2)∊l1 P'=(−1+4t,1+2t,−2+6t)) rzut punktu P na prostą l2 PP'=[−1+4t−1,1+2t+1,−2+6t−2]=[−2+4t,2+2t,−4+6t] [−2+4t,2+2t,−4+6t] o k2=0⇔[−2+4t,2+2t,−4+6t] o [4,2,6]=0⇔ 56t=28
 1 
t=

 2 
P'=(−1+2,1+1,−2+3)=(1,2,1) |PP'|=(1−1)2+(2+1)2+(1−2)2=32+12=10
11 wrz 16:03