matematykaszkolna.pl
Rzut równoległy Mu Zhuohua: Powrót do szkoły podstawowej Jaka figura jest rzutem równoległym a) trójkata b) równoległoboku ?(dwie możliwości ) Jaki punkt jest rzutem punktu leżącego na rzutni (tutaj będzie ten sam punkt bo rzutem każdego punktu jest punkt Natomiast rzut figury równoległej do rzutni jest taką samą figurą To w takim razie figurami tymi beda a) trójkąt i bv) równioległobok czemu dają drugą możliwość?
5 wrz 22:56
Min. Edukacji: Wytnij z papieru te figury, włącz lampę albo skorzystaj ze Słońca.
6 wrz 06:53
Mu Zhuohua: Wychodzi mi że tymi rzutami mogą byc też odcinki Teraz chyba zlapalem . Figura nie musi byc ustawiona równolegle do rzutni
6 wrz 11:27