matematykaszkolna.pl
Rachunek wektorowy Stasia: Znaleźć wektor x prostopadły do wektorów a=[1,−2,3] i b=[2,3,−1] taki, że a•d= −6, gdzie d=[2,−1,1]. Z góry dziękuję za pomoc.
4 wrz 16:44
ABC: z tą treścią wszystko ok ? standardowy iloczyn skalarny a*d=1*2+(−2)*(−1)+3*1=2+2+3=7 to nie będzie −6
4 wrz 17:16
Stasia: Odpowiedź do zadania to x=[−3,3,3]. Może jest błąd, bo mi też to właśnie nie pasuje.
4 wrz 17:18
ABC: przy tej odpowiedzi to warunek powinien być x*d= −6 bo to się sprowadza do układu 3 równań liniowych jeśli oznaczysz współrzędne x=(x1,x2,x3) x1−2x2+3x3=0 2x1+3x2−x3=0 2x1−x2+x3= −6 i faktycznie trójka −3,3,3 spełnia ten układ
4 wrz 18:16
Stasia: Dziękuję bardzo, udało się. emotka
4 wrz 18:34