matematykaszkolna.pl
trójkat Liu Yuru: rysunek W trójkącie ABC punkt K leży na boku AC a punkt M leży na boku BC Odcinki AM i BK przecinają się w punkcie O Czy może sie zdarzyć ze punkt O dzieli odcinki BK i AM na połowy ?
2 wrz 22:56
. : Jeżeli masz podane że ABC to ostrokatny to nie. Jeżeli nie masz tego podanego to w rozwartokatnym (kat rozwarcia nie jest w wierzchołku C). Jak się 'ogarne' i siądę do komputera to napisze dlaczego przy ostrokatnym (jak rowiez prostokątnym) nie jest to możliwe.
3 wrz 09:40
wredulus_pospolitus: rysunek Mamy sprawdzić czy istnieje możliwość aby: a1 = a2 ∧ b1 = b2. Obalimy to dla trójkąta prostokątnego poprzez 'dowód nie wprost' (czyli zakładamy, że zachodzą te równości i dojdziemy do sprzeczności, która powoduje 'zawalenie' się całej tezy). 1. prowadzimy równoległą do podstawy trójkąta (AB), przechodzącą przez punkt O. 2. prowadzimy prostopadłe do podstawy z punktów K,M,O. Otrzymujemy w ten sposób cztery trójkąty prostokątne o bokach (a1, x1, ha1), (a2, x2, ha2), (b1, y1, hb1), (b2, y2, hb2) 3. na mocy 'odpowiedniego twierdzenie' o kątach odpowiadających oraz korzystając z założenia, że a1 = a2 oraz b1 = b2 widzimy, że odpowiednie pary trójkątów są trójkątami przystającymi. 4. Związku z tym, ha2 = ha1 oraz hb2 = hb1 oraz z oczywistego względu: ha1 = hb1 (bo reprezentują wysokość tego samego punktu nad tą samą podstawą trójkąta). 5. jak również mamy: x1 = x2 oraz y1 = y2 6. skoro mamy tutaj do czynienia z trójkątem ostrokątnym, to wiemy, że y1 > x2 jak również, że x1 > y2 ale przecież mamy y1 = y2 oraz x1 = x2 więc y1 > x2 y2 > x1 a mamy dokładnie w drugą stronę nierówność sprzeczność i 'pozamiatane'. Dla trójkąta prostokątnego będzie analogicznie, tylko tam w (punkcie 6) będzie (przykładowo) x2 = y1 oraz x1 > y2 co doprowadzi do tej samej sprzeczności. Teraz mam nadzieję, że widzisz dlaczego ten dowód nie wprost dla trójkąta rozwartokątnego (gdzie kąt rozwarcia jest np. przy wierzchołku B) nie będzie działać
3 wrz 11:18
wredulus_pospolitus: o cholera ... zmieniam swoją odpowiedź −−− nie można tak dobrać K i M aby zachodziło to co jest podane w pytaniu. A sam dowód jest jest stosunkowo prosty. 0. Korzystamy z tego samego rysunku 1. − 4. te same punkty 5. Związku z tym, że hb1 + hb2 = ha1 + ha2 to wiemy, że KM || AB 6. Czyli ABMK jest trapezem gdzie AM i BK są przekątnymi tegoż trapezu. 7. Należy teraz pokazać (i to już Tobie zostawię, nie wymaga to specjalnych obliczeń, tylko zauważenia trójkątów przystających) jeżeli punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne na połowy, to tenże trapez będzie niczym innym jak równoległobokiem 8. A skoro mamy równoległobok to AK || BM więc ich przedłużenia nigdy się nie przetną w wierzchołku C ... więc trójkąt ABC nie istnieje. sprzeczność i po sprawie
3 wrz 11:33
Mu Qi: Dziękuje wredulus
3 wrz 11:57