matematykaszkolna.pl
Kąty w trójkącie Liu Yuru: Jakby to miało wyglądać ? Ćwiczenie 14. Załóż ze z pewnego punktu można opuścić dwie rożne prostopadłe do danej prostej k i wskaż trójkąt który miałby wtedy dwa kąty proste
2 wrz 22:02
Liu Yuru: Dziwne to ćwiczenie(str71 ) bo wiadomo że w każdym trójkącie są dwa kąty ostre wiec żaden trójkąt nie będzie miał dwóch kątów prostych Poza tym przez punkt który leży poza prosta mozna poprowadzić tylko jedną prosta która jest prostopadła do danej prostej a także tylko jedna prosta która jest równoległa do danej
2 wrz 22:44
Gu Yuli:
7 wrz 18:43