matematykaszkolna.pl
Z talii 24 kart lasso: Z talii 24 kart (4 asy, 4 króle, 4 damy, 4 walety, 4 dziesiątki, 4 dziewiątki) losujemy 5 kart. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia d) wylosujemy dwa króle lub trzy damy |Ω| = 42504 d − dowolna karta, która nie jest ani damą ani królem K − jeden z czterech króli D − jedna z czterech dam możliwe wylosowanie: 2K, 3d 2K, 3D 3D, 2d |A| = (4/2) * (16/3) + (4/2) * (4/3) + (4/3) * (16/2) = 3864 P(A) = 3864/42504 prawidłowa odpowiedź: 947/5313 Czy ktoś pomoże znaleźć błąd?
27 sie 18:38
wredulus_pospolitus: (d) a ile razy losujemy karty
27 sie 18:59
wredulus_pospolitus: jak wyznaczona została |Ω| = ...
27 sie 19:01
wredulus_pospolitus: błąd polega na tym, że w 'dowolnych' nie uwzględniasz sytuacji gdy: wylosowałeś 2 K , 2d i 1 D To przecież także podchodzi pod: "dwa króle LUB trzy damy" oraz wszelkie inne kombinacje −−− np. 3K i 2D, 4K i 1d, itd.
27 sie 19:03
wredulus_pospolitus: Jaki więc wniosek z tego należałoby wysnuć −−− jedyny słuszny wniosek to: najlepiej zrobić to z przeciwnego emotka
27 sie 19:04
wredulus_pospolitus: Twoje rozwiązanie byłoby (liczbowo) prawidłowe gdyby treść brzmiała: (d) wylosujemy DOKŁADNIE dwa króle lub DOKŁADNIE trzy damy
27 sie 19:07
wredulus_pospolitus: chociaż poprawka −−− nawet wtedy sytuacja: 2K, 2D i 1d musiałaby być brana pod uwagę (i nie tylko ta) emotka Więc nawet wtedy Twoje rozwiązanie byłoby błędne.
27 sie 19:08