matematykaszkolna.pl
Styczne do okręgów BigCow: rysunekDane są dwa okręgi o(O1, r), o(O2, R), gdzie |O1O2| = d (d > 0). Obliczyć długość wspólnej stycznej zewnętrznej x oraz wspólnej stycznej wewnętrznej y. Jedna styczna wychodzi nie wiem która: d = |O1O2| L1 = d2 + (R−r)2
27 sie 15:11
. : Tragedia
27 sie 16:22
an: rysunekTrzeba zrobić odpowiedni rysunek
27 sie 20:23
28 sie 14:43
Hua Liulu: Teraz już kolego nie powinieneś mieć żadnych problemów z polczeniem tych długości
28 sie 17:41