matematykaszkolna.pl
Dwa okręgi opisane na trojkącie ABC Ambitny człek: Pomógłby ktoś z tym dowodem ? Dany jest trójkąt ABC i spodki wysokości z wierzchołków B i C − punkty E i F odpowiednio. Proste BE i CF przecinają się w punkcie H. Okrąg opisany na ΔAEF przecina ten opisany na ABC w P. Wykaż, że PH połowi odcinek BC.
27 sie 13:08
Dziarski szympans: okręgi; ten opisany na ABC i ten opisany na AEF nie mogą się przecinać.Mają tylko punkt wspólny w A=P.Najpierw narysuj sobie!
18 wrz 09:46