matematykaszkolna.pl
Trójkąt ostrokątny ABC, wykaż, że PM=Md Matmatik: Mógłby ktoś rozwiązać? Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, punkt O jest środkiem okręgu na nim opisanego, punkt M jest środkiem boku BC, zaś D jest spodkiem wysokości Po− nadto, niech P będzie rzutem punktu B na prostą AO. Wykaż, że PM = MD.
27 sie 12:02