matematykaszkolna.pl
13. Układ współrzędnych Hua Liulu: W podręczniku nie mam nic opisane oprócz tego jak narysować punkt w przestrzeni Jaka figure w przestrzeni określają warunki a) z=0 b) x=y i z=0 c) x=1 i y=3 d) |y|=|x|
25 sie 18:57
. : Mówimy o układzie 3 współrzędnych?
25 sie 19:04
. : Jeśli tak to mamy: 1. Płaszczyznę (równoległa od płaszczyzny Oxy) 2. Prosta. (leżącą na płaszczyźnie Oxy) 3. Prosta. (prostopadła do płaszczyzny Oxy) 4. Dwie przecinajace się pod kątem prostym płaszczyzny będące prostopadle do płaszczyzny Oxy
25 sie 19:06
Hua Liulu: Tak . O układzie 3 wpółrzednych Tyle mam na temat przestrzeni w podręczniku https://zapodaj.net/plik-aQsehWoXoy
25 sie 19:08
Hua Liulu: https://zapodaj.net/plik-FWKNr63aSr Póżniej wyskakuje z takimi zadaniami . Trudne dla mnie Dziękuje za odpowiedz .
25 sie 19:14
Hua Liulu: Zadanie nr 143−145 zrobiłem W zadaniu nr 147 wspólna cecha to jednakowe współrzedne x i z Ale jak to bedzie linia ?
25 sie 19:20
. : W 147 wszystkie trzy punkty leżą na jednej płaszczyźnie. Z treści zasłania wychodzi ze są wspoliniowe, zapomnij na moment o pierwszej współrzędne − masz punkty z dwoma wspolrzednymi (myśl o układzie 2 wymiarowym) jak wtedy wyznaczałes wzór prostej mając 2 punkty? Uczyń tak samo i tutaj
25 sie 19:23
Hua Liulu: rysunek Jeszcze tego nie ma ale pamiętam (y−y1)(x2−x1)=(y2−y1)(x−x1) mamy A=(1,0,−2) B=(1,3,−2 ) Zapominam o 1 wspołrzednej A)0,−2) B(3.−2) (y−y1)(x2−x1)−(y2−y1)(x−x1)=0 Tutaj dostane y=−2 zrobiłem rysunek
25 sie 19:43
Hua Liulu: J ęślli teraz weżme C(−50,−2) to także yen punkt bedzie należął do prostej y=−2
25 sie 19:46
Hua Liulu: na tej linii będa leżec punkty które maja współrdzedne x=1 y−różne z=−2
25 sie 19:59
. : No i widzisz... masz zadanie 'zrobione'. Jaki wniosek z tego − należy najpierw zrozumieć problem, następnie zastanowić się w jaki sposób można uprościć sobie tenże problem, rozwiązać uproszczona wersję i powrócić z tym do swojego problemu.
25 sie 20:07
. : Teraz wróć do zadania 146 i postaraj się go rozwiązać poprzez 'zejście do 2 wymiarow' i zastanowienie się co wtedy by było prezentowane (gdybyśmy zapomnieli o jednej z osi współrzędnych)
25 sie 20:09
mat: Skaczesz po działach,jak konik polny po łące emotka
25 sie 20:17
Hua Liulu: Dobrze . Postaram się to zrobić .
25 sie 20:19
Hua Liulu: mat ,nie skacze. Opuścilem tyllko dwa działy z ksiązki 1)Działąnia w zbiorze liczb wymiernych i 2) Zbiory ograniczone
25 sie 20:22
Hua Liulu: Zadanie nr 146 a) z=0 na płaszczyznie rownane x=0 lub y=0 określa oś OY lub oś OX Dlaczego to bedzie tak w przestrzeni że to plaszczyzna ?
25 sie 20:54
Hua Liulu: rysunek To do b) To będzie prosta i leży na płaszczyznie OXY
25 sie 21:07
Hua Liulu: rysunek W d) na plaszczyznie |y|=|x| sa to dwie przecinające sie proste pod katem prostym Więc w przestrzeni to dwie przecinające sie płaszczyzny Natomiast w c) na płaszczyznie x=1 i y=3 to jest punkt natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego w przestrzeni to jest prosta
25 sie 21:57
. : To zamiast osi Oxy zrób oś Oxz (na przykład). Co wtedy będzie?
25 sie 22:40
Hua Liulu: rysunek Jeśli wezme tak jak sugerujesz to wtedy bede miał tak x=1 , y=0 z=3 w przestrzeni będe miał ta zieloną prostą Wtedy jest to oś OZ i ona jest prostopadła do plaszczyzny OXY
25 sie 23:19
Lord Ding: rysunek Jaki zbiór w przestrzeni określaja nierówności a) x≥1 Na płaszczyżnie bedzie wyglądać to tak tak patrze na sciane w pokoje i wygląda mi na to że to będzie połpłaszczyzna równoległa do plaszczyzny OZY
28 sie 17:38
Hua Liulu: b) −3≤x≤−2 na płaszczyznie bed\zie to pas A co w przestrzeni?
28 sie 17:40
Hua Liulu: jeszcze mam takie coś c) 0≤x≤1 i 0≤y≤1 sa to pasy Tutaj na płaszczyznie OXY wychodzi mi kwadrat jako część wspolna d) −1≤x≤2, −2≤y≤1 i 3≤z≤6
28 sie 20:33
Hua Liulu: Ktoś napisze. Dziękuje
28 sie 22:15