matematykaszkolna.pl
Oblicz prawdopodobieństwo joker: Dlaczego w tym zadaniu: "Ze zbioru ośmiu liczb {2,3,4,5,6,7,8,9} losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez . Zapisz obliczenia.", moc Ω jest równa 64. Bo jest napisane, że: " losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie" i jest 8 * 8?
23 sie 19:38
Saizou : Jest podzielny przez...?
23 sie 23:02
joker: sorry, coś mi urwało i nie napisałem całego polecenia. Oczywiście chodzi o iloczyn wylosowanych liczb, który jest podzielny przez 15
24 sie 12:43
Saizou : czyli wylosowane liczby muszą tworzyć wielokrotność liczby 15, czyli 15 = 3*5 → 2 opcje 30 = 2*3*5 = 6*5 → 2 opcje 45 = 3*3*5=9*5 → 2 opcje 60 = 4*3*5 → 0 opcji 75 = 5*3*5 → 0 opcji ============= |A| = 6
24 sie 15:53
Monika: Odpowiadam na Twoje pytanie... Tak moc omegi to 8*8, bo na pierwszą liczbę masz 8 możliwości i na drugą też 8, bo było zwracanie do urny. Moc omegi = 64.
24 sie 22:33
joker: Dzięki
25 sie 14:03
joker: Zastanawia mnie treść pewnego zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Treść tego zadania jest taka? 'Na ile sposobów można wybrać trzyosobową delegację złożoną z co najmniej dwóch chłopców z klasy liczącej 16 chłopców i 14 dziewcząt?' W rozwiązaniu tego zadania są rozważane 2 przypadki: Pierwszy brzmi tak: https://zapodaj.net/plik-inDwfkVuPp i głównie nad tym przypadkiem chciałbym się zatrzymać, araczej nad jego częścią, która zaczyna się od słów: 'Dlaczego pomnożyć. Załóżmy, że wybraliśmy pierwszą dziewczynę ze zbioru dziewcząt do delegacji i dalej stosujemy wszystkie możliwe kombinacje chłopców. Wybieramy kolejną dziewczynę i dopełniamy delegację tymi samymi kombinacjami zbioru chłopców i tak dalej tyle razy, ile razy wybieramy dziewczynę ze zbioru dziewcząt.' Interesują mnie słowa: 'Załóżmy, że wybraliśmy pierwszą dziewczynę ze zbioru dziewcząt do delegacji i dalej stosujemy wszystkie możliwe kombinacje chłopców. Wybieramy kolejną dziewczynę i dopełniamy delegację tymi samymi kombinacjami zbioru chłopców i tak dalej tyle razy, ile razy wybieramy dziewczynę ze zbioru dziewcząt.' Czyli za każdym razem wybieram jedną dziewczyne i zawsze dopelniam 2 chłopakami. I tyle ile razy wybieram tą dziewczynę to tyle samo razy wybieram dla niej 2 chłopaków? Czy jak to inaczej powinno być? Jak inaczej to rozumieć?
28 sie 22:48
joker: albo jeszcze inaczej zapytam. Dlaczego my tutaj 'mnożymy', a nie 'dodajemy'. Jaka jest zasadnicza różnica?
28 sie 23:11
wredulus_pospolitus: taka, że wybranie dziewczyny jest zdarzeniem niż wybranie chłopaków. Analogiczna sytuacją byłoby −−− rzucamy dwa razy kostką do gry. Pierwszy rzut −−−> wybranie niewiasty. Drugi rzut −−−> wybranie chłopów.
28 sie 23:26
joker: sorry, ale chyba nie bardzo chwytam. A co by było gdybyśmy chcieli dodawać, a nie mnożyć?
29 sie 15:54