matematykaszkolna.pl
Równości Susu: Które z równości są przwdziwe dla wszystkich x dla których mają sens x2=x nie jest prawdziwa bo x2=|x| (x)2=x natomiast jest prawdziwa . Dlaczego ? (x)2=x2 a z 1 rownosci mamy ze jest nieprawdziwa Tutaj musza byc x≥0
23 sie 16:00
chichi: (x)2 = x tylko dla x ≥ 0, tak samo jak (x)2 = x2
23 sie 16:16
Susu: Dziękuje .
23 sie 16:22