matematykaszkolna.pl
Proszę o podpowiedź Paweł: Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, którego podstawa AB wynosi 10. Wysokość opuszczona z wierzchołka C wynosi 4. Oblicz obwód tego trójkąta.
20 sie 11:41
wredulus_pospolitus: rysunek PΔ = 20 PΔ = p(p−10)(p−b)(p−c) b2 = a2 + 16 c2 = (10−a)2 + 16
 10+b+c 
p =

 2 
rozwiązujesz
20 sie 11:45
Fairy and Devil: rysunek AB=10=c
20 sie 11:49
an: Można tylko wyliczyć granice w których znajduje się ten obwód
20 sie 12:14
mat: A może w treści jest trójkąt "prostokątny"
20 sie 12:22