matematykaszkolna.pl
Kąt prosty Fairy and Devil: rysunek Udowodnij że jeżeli jeden z kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste jest prosty to pozostałe trzy też są proste ∡AOB=90o ∡AOB+α=180o to α=90o −kąt prosty α+β=180o to β=180o−α=90o−kąt prosty β+γ=180o to γ=180o−β=90o−kąt prosty
20 sie 10:44
chichi: bez dwóch ostatnich rachunków, przecież wiemy o równości kątów wierzchołkowych emotka
20 sie 12:28
k: rysunek oczywista−oczywistość
20 sie 12:35
Fairy and Devil: OKemotka
20 sie 12:36
Fairy and Devil: Najgorsze do udowodnienia są właśnie oczywiste −oczywistości
20 sie 12:38