matematykaszkolna.pl
Liczby rzeczywiste Fairy and Devil: Przy porównywaniu dwóch odcinków a i b może sie zdarzyć że odcinek a mieści się w b pewną całkowita ilość razy Wtedy dlugość |b| odcinka b wyrazi się jako iloczyn długości |a| odcinka a przez pewna liczbę całkowitą k |b|=k*|a| Wtedy odcinek a jest wspólną miarą odcinków a i b Jeśli tak nie jest to jeszcze może się zdarzyć że (b) jest wielokrotnością pewnej części (a),czyli dokładniej
 |a| m 
|b|=m*

=

*|a| i m,n∊C
 n n 
 a| |a| 
Wtedy |b|=m*

i |a|=n*

 n n 
 a b 
i odcinek

równy

jest wspólna miarą a i b
 n m 
Jeśli to zachodzi to mówimy że odcinki a i b są współmierne Znależć wspólną miarę odcinków o długościach a) 2 i 7
 7 
b) U{1}6} i

 15 
a) Byłoby tak
 m 
7=(

)*2
 n 
m 7 

=

więc m=7 i n=2
n 2 
 2 7 
Wspólna miara x=

=

=1.
 2 7 
 m 
b) |b|=

*|a|
 n 
7 m 1 

=(

)*

15 n 6 
m 7 42 

=

*6=

więc m=42 i n=15
n 15 15 
 a b 1 
x=

=

=(1/6)/15=(7/15)/42=

 n m 90 
Myślę że powinno być OK
19 sie 20:15