matematykaszkolna.pl
Pierwiastki wielomianów Fairy and Devil: Problem Jeśli mamy równanie W(x)=0 gdzie W(x) jest wielomianem dowolnego stopnia i to równanie posiada podwójny pierwiastek x1=x2=k to równanie W'(x)=0 czyli pierwsza pochodna =0 ma pierwiastek pojedyczy x=k . To pewne bo jest takie twierdzenie Teraz tak Jesli W(x)=0 posiada pierwiastek potrójny x1=x2=x3=k to W'(x) posiada pierwiastek podwójny x1=x2=k ? Jeśli W(x) =0 ma rozwiazane x1=x2=x3=x4=k to W'(x)=0 posiada rozwiązanie x1=x2=x3=k? I tak dalej? Czy to jest prawdziwe
18 sie 21:37
wredulus_pospolitus: nooo ... jest to prawdą
18 sie 22:34
Fairy and Devil: Dziękuje bardzo za odpowiedz.
18 sie 22:47