matematykaszkolna.pl
Cd odcinek prosta i ...... Susu: rysunek Sprawdż rachunkowo że 0 i 2 leżą między (−1) i 3 Czy leżą one między 3 i (−1)? |AC|=4 Jęśli |AO|+|OB|+|BC|=4 to 0 i 2 leżą między (−1) i 3 |A0|=1 |OB|=2 |BC|=1 1+2+1=4 czyli leżą miedzy (−1) i 3 Według mnie będą także leżeć między 3 i (−1) bo długości odcinków są zawsze dodatnie
18 sie 17:53