matematykaszkolna.pl
Przyrządy optyczne o rany julek: Lornetka,której soczewki wykonane są z materiału o współczynniku załamania światła 1.5 ,przy odległości soczewek 14.5139514 cm daje w odległości 25 cm od okularu dobry obraz. O soczewkach tych wiadomo: Obiektyw:soczewka dwuwypukła o promieniach krzywizn 18 cm i 22.5 cm Okular:soczewka dwuwklęsła o promieniach krzywizn−4 cm i −6 cm Przez lornetkę tę widź obserwuje scenę z odległości 10 m Czy może tak być ? Czy te dane są poprawne ?
18 sie 11:39
pudel, pipel i hanecka: d=1000 cm,D=25 cm,l=14.55139 cm
 −1 1 
fok:(1.5−1)(


)=−4.8
 4 6 
 1 1 
fob:(1.5−1)(

+

=20 cm
 18 22.5 
(d−fob)(y−fob)=fob2 (y−l−|fok|)(D−|fok|)=|fok|2 _________________________________
 fob*d D*|fok| 
l=


 d−fob D−|fok| 
I podstawcie sobie celem sprawdzenia
18 sie 12:15
sd: Witamy tworkowego błazna pisałem abyś zmienił nick na jakiś bardziej oryginalny bo te są już przestarzałe dygnitarzu.
18 sie 12:17