matematykaszkolna.pl
Liczby wymierne Susu:
 m 
Liczby mogące przyjąc postać

gdzie m o n są całkowite i n≠0 nazywamy liczbami
 n 
wymiernymi ,a zbiór ich wszystkich oznaczamy przez W Liczby całkowite też są wymierne . Czy liczba 13,5798 jest wymierna ? Jeśli zapiszę ją w postaci
 135798 
13,5798=

więc będzie to liczba wymierna
 10000 
17 sie 11:36
. : Każda liczba która w zapisie dziesiętnym ma skończona liczbę cyfr jest liczba wymierna (bo można ją przedstawić w postaci ułamka tak jak to pokazałeś)
17 sie 11:54
Susu: Dobrze .
17 sie 12:04