matematykaszkolna.pl
Ułamki Susu: Podaj regułę mnożenia ułamka przez liczbę całkowitą a następnie wyprowadz wzór na odejmowanie ułamków ze wzoru na ich dodawanie
 m 
Wiem że aby pomnożyć ułamek postaci

gdzie n≠0 przez liczbę całkowitą (k) to
 n 
 m m*k 

*k=

 n n 
Wzór na dodawanie ułamków jest taki
a c a*d+b*c 

+

=

gdzie bid≠0
b d bd 
mam dojśc do
a c a*d−b*c 


=

b d bd 
16 sie 23:06
. : Zamiast odejmowac ułamki... Skorzystaj ze znanej już Ci reguły mnożenia ułamka przez liczbę
 c 
całkowita i ułamek

pomnóż przez liczbę (−1)
 d 
Otrzymujesz wtedy sumę dwóch ulamkow... poradzisz sobie dalej, prawda?!
16 sie 23:08
Susu: Dziękuje postaram sięemotka
16 sie 23:16