matematykaszkolna.pl
Znajdź punkt symetryczny względem płaszczyzny zawierającej punkt i prostopadłej Zofijka : Znajdź punkt symetryczny do punktu P = (2,−7, 10) względem płaszczyzny zawierającej punkt Po = (3,2,2) i prostopadłej do wektora u = [1, −3,2]. Ktoś jest w stanie rozszyfrować to zadanie? ಥ‿ಥ Jak podstawiam do wzoru na płaszczyznę punkt Po i wektor u, to wychodzi mi wzór: x−3y+2z−1=0, ale ponoć to jest źle.
16 sie 11:38
. : Masz wektor prostopadły do płaszczyzny − to być Twój wektor normalny tejże płaszczyzny. Wyznaczasz wzór płaszczyzny. I teraz − jak sobie poradzić bez większych wzorów. 1. Wyznaczasz prosta równoległa do wektora, tak aby przechodziła przez punkt P0 2. Wyznaczasz punkt przecięcia prostej z płaszczyzna. 3. Wyznaczasz odległość punktu od punktu przecięcia. 4. Odkładasz ta odległość na prostej 'po przebiciu plaszczyzny'. I masz już współrzędne punktu
16 sie 11:59