matematykaszkolna.pl
kwadrat SWW: We wnętrzu kwadratu ABCD o boku długości 50 narysowano okrąg O. Długości stycznych od A i B do okregu O wynoszą 40 , a długość stycznej od C do okregu O wynosi 30 . Oblicz promień okęgu O.
14 sie 18:12
an: rysunekr=7
15 sie 00:18