matematykaszkolna.pl
Kąt miedzy wektorem a osią OX Sowa: rysunek Punkty O(00) i A(2,0) sa dwoma wierzchołkami szesciokąta foremnego OABCDE leżącego nad osią OX Jakie są kąty nachylenia wektów AB, BC,CD, DE,EO do osi OX ? Oblicz po kolei współrzedne wszystkich wierzchołków . Mam pytanie dotyczące kątów nachylenia wektorów do osi OX Czy mogę to zrobić tutaj bez obliczeń Wiedząc że kąt wewnętrzny szesciokata foremnego wynosi 120o wobec tego : kąt nachylenia wektora AB do osi OX wynosi 60o ∡(OX,AB→)=60o kąt nachylenia wektora BC do osi OX wynosi 120o ∡(OX,BC)=120o kąt nachylenia wektora CD do osi OX wynosi 180o czy 0? ∡(OX,CD)=180o czy 0? kat nachylenia wektora DE do osi OX wynosi 240o ∡(OX,DE)=240o kąt nachylenia wektora EO do osi OX wynosi 300o ∡(OX,EO)=300o czy to jest prawidłowe myślenie ? Jeśli tak to współrzedne punktów BCDE obliczę sobie mając sinus i cosinus kąta nachylenia wektora do osi i długość wektora r=2
12 sie 16:18
Sójka: rysunek Wystarczy własność trójkąta "ekierkowego" 30o,60o,90o
12 sie 17:11
Sójka: lub Δ równoboczny : a=2 i h=3
12 sie 17:17
Sowa: Dzięki . WIęc tak można . A to pytanie dotyczące kata CD→z osią OX ? Wydaje sie ze to będzie 180o
12 sie 17:26
Sójka: Nie "wydaje się", tylko tak jest !
12 sie 17:38
Sowa: OKemotka Uczę się sam więc niektóre dla mnie problemy mogą wydawać sie banalne
12 sie 17:46